ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι τιμές του πίνακα και του ticker παρουσιάζονται με 15λεπτη καθυστέρηση. Πηγή: Globalsoft